Membru nou

Conform noului Statut al ACPR, votat in Adunarea din 4-5 Septembrie 2015, la Murighiol, calitatea de membru activ al ACPR se dobandeste in urmatoarele conditii:

 • Statutul de membru activ pe anul in curs se atribuie automat numai acelor chirurgi plasticieni care au statutul de membru activ pe anul 2017 (confirmat într-una dintre cele 2 adunări generale ale ACPR din anul 2017), și care și-au plătit cotizația pe anul 2018 (vezi Formular Plata Cotizatie 2018)
 • Cei care nu sunt membrii activi (nu au făcut cerere de înscriere in ACPR, sau nu și-au plătit cotizația), trebuie sa completeze și semneze cererea de înscriere/reînscriere in ACPR, împreuna cu codul deontologic, sa trimită dovada plații cotizației pe 2018, un scurt CV și o poza. Statutul de membru ACPR  se va activa doar in urma îndeplinirii tuturor acestor condiții și după votul din prima Adunare Generala ACPR. (vezi Formular inscriere in ACPR - membru nou 2018)

Beneficii pentru membrii activi (cotizanți) ACPR:  

 • Taxa redusa la manifestările ACPR (diferența dintre valoarea taxelor la manifestări științifice organizate de ACPR dintre membrii si non-membrii va fi mai mare decât valoarea cotizației; la aceasta diferența se vor adaugă reducerile de taxe pentru manifestările științifice organizate de IPRAS, ESPRAS, etc)  
 • Acces la secțiunea pentru membrii de pe siteul (refăcut) al ACPR
  • baza de resurse medicale, educaționale, juridice, etc
  • sistemul de comunicare securizata dintre membrii – cu posibilitatea de a contribui direct la activitățile societății, prin exprimarea opiniilor si propunerilor personale, discutarea de cazuri
  • posibilitatea plații cotizației si a taxelor de cursuri, congrese on-line direct pe site-ul ACPR
 • Acces la revista ACPR: Annals of Plastic Surgery and Reconstructive Microsurgery)
 • Acces online la PRS (Journal of Plastic Reconstructive Surgery)
 • Diploma anuala de membru activ
 • Membrii cotizanți devin automat membrii: ESPRAS, IPRAS, etc si beneficiază de taxe reduse pentru congresele respective. Se va încerca obținerii diplome de membru al acestor societăți prin intermediul ACPR
 • Beneficii in urma campaniei de educare a publicului in mass-media sau on-line, precum si de a îmbunătăți imaginea specialității si a chirurgilor plasticieni
  • Informarea corecta a pacienților
  • Promovarea siguranței pacienților
  • Promovarea medicilor ACPR
   • Pacienții si media vor fi sfătuiți sa se adreseze doar chirurgilor plasticieni care sunt membrii ACPR (prezenți pe site si care au diploma de membru din anul curent)
   • Colaborarea cu o firma de PR
   • Societatea va promova pe site-ul propriu orice realizare sau inițiativa profesionala pozitiva a membrilor
 • Consultanta unei firme de avocatura serioase
 • Consultanta unei firme specializata in malpractică
 • Posibilitatea de premiere a autorilor tineri care publica un articol ISI într-o revista internațională semnificativa
 • Posibilitatea de premiere a rezidenților care prezinta o lucrare la un congres internațional major
 • Primirea de burse de studiu, facilitarea schimburilor educaționale  
 • Baza de date actualizata cu punctajele de EMC primite in urma participării la manifestările organizate de ACPR
 • Existenta permanenta a unei secretare, a unui telefon si a unei adrese de mail dedicate comunicării dintre conducerea ACPR si membrii
 • Prezenta in lista de membrii accesați prin Căutarea unui chirurg
 • Dreptul de a vota si de a fi aleși
 • Toate aceste avantaje vor intra in vigoare in momentul semnării statutului si viitorului codul deontologic al ACPR si al plații cotizației

Valori cotizatii

Pierderea calitatii de membru – Art 5 din Statutul ACPR